Zainteresirani možete se prijaviti za manifestaciju Advent u Jaski

Turistička zajednica grada Jastrebarskog poziva zainteresirane ugostitelje na suradnju u manifestaciji Advent u Jaski 2017/2018.
Predmet suradnje je korištenje javnih gradskih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja Adventa u Jaski, 2.12.2017. – 14.01.2018. godine, na lokaciji kako slijedi:

  • Strossmayerov trg Jastrebarsko, drvena kućica – mjesto za pripremu jednostavnih jela  i usluživanje pića i napitaka (kobasice, hot dog, burgeri, prženi krumpiri, topli i hladni sendviči, salate i sl.)

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane na području grada Jastrebarskog, koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti i koje su podmirile sve obveze zaključno s zadnjim danom prijave na natječaj prema Turističkoj zajednici grada Jastrebarskog i Gradu Jastrebarsko, iz bilo kojeg osnova.
Na predmetnoj javnoj površini moguće je bez naknade se korištenje prostora obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u ovom Pozivu. Ugostitelji s kojima se sklopi ugovor o zakupu javne površine dužni su ishodovati potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko – tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljene lokacije.

Ugostitelj o vlastitom trošku treba osigurati, montirati i demontirati drvenu kućicu (dimenzija 3*2m) u kojoj će obavljati djelatnost.
Organizator će osigurati priključak na električnu energiju za potrebe rasvjete i obavljanje osnovne djelatnosti (napajanje frižidera, roštilja, friteze i sl), kao i priključak vode.

Ponude se dostavljaju u roku 10 dana od dana objave Poziva na adresu: Turistička zajednica grada Jastrebarskog, Vladka Mačeka 1, 10450 Jastrebarsko zaključno do 3.11.2017. godine u 14:00 sati, bez obzira na način dostave.
Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. Osnovne podatke o ponuditelju (naziv, adresa, tel/fax, OIB).
  2. Izvadak o registraciji iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost za koju se natječe.

Odabrani natjecatelji obvezni su s Turističkom zajednicom grada Jastrebarskog zaključiti Ugovor o korištenju javne površine u kojem će biti definirani prava i obaveze obje strane. Zainteresirani ponuditelji sve dodatne informacije mogu dobiti u Turističkoj zajednici grada Jastrebarskog svaki radni dan u vremenu od 8:00 do 16:00 sati na telefon 01 6272 940.Zainteresirani možete se prijaviti za manifestaciju Advent u Jaski

vrijeme za pročitati: 1 min
0